02Οκτ2015 – Μια ιστορία θα σας πω «Σαλαδίν»

2 Οκτωβρίου 1187. Όταν η μάχη τέλειωσε, οι χριστιανοί κοίταξαν προς τον ουρανό και ζήτησαν από τον Θεό να τους λυπηθεί. Πριν από τον Θεό όμως τους είχε λυπηθεί, ή ακόμη καλύτερα, τους είχε σεβαστεί αυτός που τους είχε νικήσει. Ο μέγας Σαλαδίν. Ο σουλτάνος της Αιγύπτου και της Συρίας, ο κατακτητής της Ιερουσαλήμ.