Το τελευταίο μέρος του αφιερώματος του Πρώτου Προγράμματος στην Οδική Ασφάλεια επικεντρώνεται στον ανθρώπινο παράγοντα, στο κόστος της σωματικής αλλά και ψυχικής αποκατάστασης των θυμάτων […]

Read more

Πόσο έχουν αλλάξει τα σημερινά αυτοκίνητα σε σχέση με το παρελθόν; Είναι πραγματικά πιο… έξυπνα από τους οδηγούς τους; Τι σημαίνουν ενεργητική και  παθητική ασφάλεια; […]

Read more

Πώς γίνεται ο έλεγχος των οχημάτων στην Ελλάδα; Τι προσφέρει ο έλεγχος των Κ.Τ.Ε.Ο. και γιατί πρέπει να γίνεται; Τα οχήματα ελέγχονται ουσιαστικά ή μόνο […]

Read more

Πώς γίνεται η εκπαίδευση των νέων οδηγών στην Ελλάδα; Ποιος εκπαιδεύει τους εκπαιδευτές και ποιος πιστοποιεί τις γνώσεις τους; Πόσο νωρίς πρέπει να ξεκινάει η […]

Read more

Πόσο επικίνδυνο είναι το οδικό μας δίκτυο; Ποιος το σχεδιάζει; Ποιος φορέας θέτει τους κανόνες για την κατασκευή του, ποιες είναι οι προδιαγραφές που απαιτούνται […]

Read more