Δείτε περισσότερα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
E-mail: sportsradio@ert.gr
Συχνότητα: 101,8 – 100,9
Τηλ. επικοινωνίας: 210 6012991,
210 6012992

Διεύθυνση: Mεσογείων 432,
Αγία Παρασκευή, TK: 15342,
Γραφείο Ρ 327

Live Streaming: radiostreaming.ert.gr/ert-erasport