09Ιαν2019 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η σφαγή στο Δήλεσι – Παραγωγή – παρουσίαση: Απόστολος Διαμαντής,  ώρα 17:30

09 Ιανουαρίου 2019 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ με τον Απόστολο Διαμαντή, ώρα 17:30

Η σφαγή στο Δήλεσι.

Η εκπομπή θα διατρέξει την ιστορία των εθνών και των πολιτισμών, έτσι όπως αυτή αντανακλάται στην μουσική.

Το μοντάζ μεταξύ των ιστορικών συμβάντων και των αντίστοιχων μουσικών αντανακλάσεων συνιστά μια προσέγγιση της μουσικής και της ιστορίας, πέρα από τα τυπικά δεδομένα των πηγών.

Η εκπομπή θα εστιάσει στις μεγάλες ιστορικές τομές και στα πρόσωπα και τα γεγονότα, καθώς και στις μουσικές τους αντανακλάσεις.

Παρουσιάζονται φαινόμενα από τον χώρο της ιστορίας των ιδεών και της τέχνης, καθώς και της οικονομικής και πολιτικής ιστορίας.

Στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς εκπομπών θα βαδίσουμε πάνω στα βήματα της ελληνικής ιστορίας του 20ου αιώνα, ενώ οι πρώτες 8 εκπομπές αναφέρονται στην Αθήνα του 19ου αιώνα.

 

09Ιαν2019 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η σφαγή στο Δήλεσι – Παραγωγή – παρουσίαση: Απόστολος Διαμαντής, ώρα 17:30

ΒΙΒΛΙΟ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |