ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μετάδοση: Δευ-Παρ 21:00
Συχνότητα: 95,8 FM
Τηλ. επικοινωνίας: 2310299456 (Studio),
2310299441-42 (Γραμματεία – Κοινό)
E-mail: 958radio.ert3@ert.gr
Διεύθυνση: Αγγελάκη 14,
Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636