Βατά σε γενικές γραμμές χαρακτήρισε τα θέματα των αρχαίων ελληνικών ο φιλόλογος Λεωνίδας Μούργκος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι μαθητές έπρεπε να είναι πολύ καλά συγκεντρωμένοι, να αξιοποιήσουν συνδυαστική σκέψη για να αναπτύξουν ορισμένες απαντήσεις.

10Ιον2019 – Μάθε τι παίζει – Λεωνίδας Μούργκος

102FM, Συνεντεύξεις |