09Φεβ2016 – Ξενοδοχείο 9,58

Τρίτη 9/2/2016
Μαριάνθη Κεφάλα
Μια από τις μεγαλύτερες λαϊκές φωνές της πόλης διηγείται ιστορίες από μια εποχή και μια καριέρα.