09Ιαν2020 – δΓιαμάντΓια με τον Γιάννη Σημαντήρα

νέο αίμα…

…έρευσε και απόψε στα δΓιαμάντΓια/περιφερθήκαμε στη δισκογραφική επικαιρότητα, απολαμβάνοντας κυρίως καινούργια ελληνικά, όπως The Banksters, The Darks Rags…, αλλά δεχτήκαμε και την επίσκεψη των πάντα σπουδαίων Baroness, όπως και της Chelsea Wolfe.