(Εκπομπή 8η)
Ο γλωσσολόγος Χρίστος Τσολάκης (1935-2012) μιλά για το τι συμβαίνει με το
κόμμα και τις παρενθετικές προτάσεις, δηλαδή, τις προτάσεις που «αν αφαιρεθούν,
αν παραλειφθούν, ο ειρμός του λόγου δεν διακόπτεται». Αναφέρεται και στο πότε
βάζουμε κόμμα πριν από το «και».

Επιμέλεια εκπομπής: Γιώργος Καλιεντζίδης
Επιμέλεια ήχου: Κώστας Σταθάκης
Μοντάζ: Νίκος Παπαδόπουλος
Μετάδοση: 1η_1997 – 2η_Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020,6:00 μ.μ.

Από τις εκπομπές αυτές «γεννήθηκαν» πέντε βιβλία του Χ.Τ. με τίτλο «Τη γλώσσα
μου έδωσαν ελληνική», εκδ. Νησίδες & 9.58fm, 1999 (πρώτος, δεύτερος, τρίτος
τόμος), 2006 (τέταρτος τόμος, πέμπτος τόμος).

15Νοε2020 Χρίστος Τσολάκης «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική» (Εκπομπή 8η)