21Οκτ2017 – Με άλλον αέρα – Fair Trade Hellas

Fair Trade Hellas|Δίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο| Για τις ρίζες του κινήματος για το Δίκαιο και Αλληλέγγυο Εμπόριο παγκοσμίως, τους στόχους και τη φιλοσοφία της ανεξάρτητης ΜΚΟ Fair Trade Hellas, την πιστοποίηση fair trade και την διάθεση στην ελληνική αγορά προϊόντων από αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και τις δράσεις της οργάνωσης για ηθική και υπεύθυνη κατανάλωση που συνδέεται με τον περιορισμό της φτώχειας, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα μιλάει στον 9,58 η υπεύθυνη προγραμμάτων Fair Trade Hellas Ειρήνη Σοφικίτη.