(Εκπομπή 5η)

Ο γλωσσολόγος Χρίστος Τσολάκης (1935-2012) μιλά για το κόμμα μέσα στην
περίοδο του λόγου, το κόμμα ανάμεσα στις προτάσεις. Ποιες είναι κύριες και ποιες
δευτερεύουσες προτάσεις. Για τις δευτερεύουσες προτάσεις και τις κύριες προτάσεις,
τις «δευτερεύουσες προτάσεις που μπαίνουν στο χορό» με συνδέσμους, αναφορικές
αντωνυμίες και επιρρήματα, καθώς και για τις εξαιρέσεις στον κανόνα.
Επιμέλεια εκπομπής: Γιώργος Καλιεντζίδης
Επιμέλεια ήχου: Αηδόνης Γεωργίου
Μοντάζ: Ζωή Μούσιου
Μετάδοση: 1η_1997 – 2η_ Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020, 6:00 μ.μ.
Από τις εκπομπές αυτές «γεννήθηκαν» πέντε βιβλία του Χ.Τ. με τίτλο «Τη γλώσσα
μου έδωσαν ελληνική», εκδ. Νησίδες & 9.58fm, 1999 (πρώτος, δεύτερος, τρίτος
τόμος), 2006 (τέταρτος τόμος, πέμπτος τόμος).

25Οκτ2020 Χρίστος Τσολάκης «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική» (Εκπομπή 5η)