(Εκπομπή 10η)
Ο γλωσσολόγος Χρίστος Τσολάκης (1935-2012) μιλά για το πώς η αλλαγή στη στίξη
ενός κειμένου αλλάζει και το νόημα. Το πώς «η θέση του κόμματος μεταβάλλει τα
νοηματικά περιεχόμενα δημιουργώντας παρεξηγήσεις». Μιλά για τη λογική και την
εκφραστική αξία του κόμματος, για τους θεμελιώδεις κανόνες που ρυθμίζουν τη
συμπεριφορά του και για την απόκλιση από τους κανόνες, που είναι λειτουργική όταν
γνωρίζουμε τους κανόνες.

Επιμέλεια εκπομπής: Γιώργος Καλιεντζίδης
Επιμέλεια ήχου: Γιώτα Τσελεμπή
Μοντάζ: Αργυρώ Αρβανιτίδου
Μετάδοση: 1η_1997 – 2η_Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020, 6:00 μ.μ.

Από τις εκπομπές αυτές «γεννήθηκαν» πέντε βιβλία του Χ.Τ. με τίτλο «Τη γλώσσα
μου έδωσαν ελληνική», εκδ. Νησίδες & 9.58fm, 1999 (πρώτος, δεύτερος, τρίτος
τόμος), 2006 (τέταρτος τόμος, πέμπτος τόμος).

29Νοε2020 Χρίστος Τσολάκης «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική» (Εκπομπή 10η)