(Εκπομπή 2η)

Ο γλωσσολόγος Χρίστος Τσολάκης (1935-2012) μιλά για τα σημεία στίξης.
Παρουσιάζει τα σημεία στίξης που χρησιμοποιούμε περισσότερο και μιλά για τη
χρήση της τελείας, με παραδείγματα, γιατί «με τη χρήση της τελείας ο λόγος αποκτά
καθαρότητα και ζωντάνια, γοργότητα και χάρη» και γιατί «η συχνή χρήση της τελείας
μάς προστατεύει/προφυλάγει από τις ασυνταξίες». Μιλά για τη χρήση της τελείας
στις συντομογραφίες: κ. αντί για «κύριος» .
π.χ. αντί για «παραδείγματος χάριν».
Αναφέρεται στη ζημιά που γίνεται στη γλώσσα με τα να «μεταβάλλει [κάποιος] τις
λέξεις σε γράμμα», δηλαδή να μην ακούγεται το «παραδείγματος χάριν» αλλά τα δύο
γράμματα π και χ. Τέλος επισημαίνει τα συχνά λάθη στις συντομογραφίες.

Επιμέλεια εκπομπής: Γιώργος Καλιεντζίδης
Επιμέλεια ήχου: Γιάννης Φωτιάδης
Μοντάζ: Ζωή Μούσιου

Μετάδοση: 1η_1997 – 2η_ Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020, 6:00 μ.μ.

Από τις εκπομπές αυτές «γεννήθηκαν» πέντε βιβλία του Χ.Τ. με τίτλο «Τη γλώσσα
μου έδωσαν ελληνική», εκδ. Νησίδες & 9.58fm, 1999 (πρώτος, δεύτερος, τρίτος
τόμος), 2006 (τέταρτος τόμος, πέμπτος τόμος).

4Οκτ2020 Χρίστος Τσολάκης «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική» (Εκπομπή 2η)