(Εκπομπή 7η)

Ο γλωσσολόγος Χρίστος Τσολάκης (1935-2012) μιλά για το τι συμβαίνει με το
κόμμα στις επεξηγηματικές προτάσεις. Τις προτάσεις, δηλαδή, που αρχίζουν με το
«να», με το «ότι», το «πώς», με το «μήπως», το «μη» που σημαίνει «μήπως».
Παρουσιάζει μια επιστολή του Γρηγόριου Ξενόπουλου για τη στίξη, που δημοσίευσε
στο περιοδικό «Διάπλασις των παίδων», τον Οκτώβριο του 1921.

Επιμέλεια εκπομπής: Γιώργος Καλιεντζίδης
Επιμέλεια ήχου: Αηδόνης Γεωργίου
Μοντάζ: Περικλής Κλιγκόπουλος

Μετάδοση: 1η_1997 – 2η Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020,6:00 μ.μ.

Από τις εκπομπές αυτές «γεννήθηκαν» πέντε βιβλία του Χ.Τ. με τίτλο «Τη γλώσσα
μου έδωσαν ελληνική», εκδ. Νησίδες & 9.58fm, 1999 (πρώτος, δεύτερος, τρίτος
τόμος), 2006 (τέταρτος τόμος, πέμπτος τόμος).

8Νοε2020 Χρίστος Τσολάκης «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική» (Εκπομπή 7η)