(Εκπομπή 1η)
Ο γλωσσολόγος Χρίστος Τσολάκης (1935-2012) μιλά για τα σημεία στίξης, για τα
«νεύρα» του γραπτού λόγου. Για τη σημασία, την αξία και τη λειτουργικότητά τους.
Αναφέρεται στην εξέλιξη της γραφής, από μεγαλογράμματη και συνεχόμενη, στα
κενά μεταξύ των λέξεων, που γενικεύτηκαν μετά τον 13ο
μ.Χ. αιώνα. Στην εξέλιξη
των σημείων στίξης, που είναι ελληνικό δημιούργημα και καθιερώθηκε με την
τυπογραφία.

Επιμέλεια εκπομπής: Γιώργος Καλιεντζίδης
Επιμέλεια ήχου: Γιώτα Τάνου
Μοντάζ: Αργυρώ Αρβανιτίδου
Μετάδοση: 1η_1997 – 2η_ Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020, 6:00 μ.μ.

Από τις εκπομπές αυτές «γεννήθηκαν» πέντε βιβλία του Χ.Τ. με τίτλο «Τη γλώσσα
μου έδωσαν ελληνική», εκδ. Νησίδες & 9.58fm, 1999 (πρώτος, δεύτερος, τρίτος
τόμος), 2006 (τέταρτος τόμος, πέμπτος τόμος).

27Σεπτ2020Χρίστος Τσολάκης «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική» (Εκπομπή 1η)