(Εκπομπή 10η) Ο γλωσσολόγος Χρίστος Τσολάκης (1935-2012) μιλά για το πώς η αλλαγή στη στίξη ενός κειμένου αλλάζει και το νόημα. Το πώς «η θέση του κόμματος μεταβάλλει τα νοηματικά περιεχόμενα δημιουργώντας παρεξηγήσεις». Μιλά για τη λογική και την εκφραστική αξία του κόμματος, για τους θεμελιώδεις κανόνες που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά του και για την […]

Read more

(Εκπομπή 9η) Ο γλωσσολόγος Χρίστος Τσολάκης (1935-2012) μιλά για το τι συμβαίνει με το κόμμα πριν ή ύστερα από το «και», όταν παρεμβάλουμε μια πρόταση παρένθετη, μια παρεμπίπτουσα. Πότε βάζουμε κόμμα πριν ή ύστερα από το «και» για να διευκολύνουμε τη σωστή ανάγνωση. Επιμέλεια εκπομπής: Γιώργος Καλιεντζίδης Επιμέλεια ήχου: Σούλα Πρασσά Μοντάζ: Νίκος Παπαδόπουλος Μετάδοση: […]

Read more

(Εκπομπή 8η) Ο γλωσσολόγος Χρίστος Τσολάκης (1935-2012) μιλά για το τι συμβαίνει με το κόμμα και τις παρενθετικές προτάσεις, δηλαδή, τις προτάσεις που «αν αφαιρεθούν, αν παραλειφθούν, ο ειρμός του λόγου δεν διακόπτεται». Αναφέρεται και στο πότε βάζουμε κόμμα πριν από το «και». Επιμέλεια εκπομπής: Γιώργος Καλιεντζίδης Επιμέλεια ήχου: Κώστας Σταθάκης Μοντάζ: Νίκος Παπαδόπουλος Μετάδοση: […]

Read more

(Εκπομπή 7η) Ο γλωσσολόγος Χρίστος Τσολάκης (1935-2012) μιλά για το τι συμβαίνει με το κόμμα στις επεξηγηματικές προτάσεις. Τις προτάσεις, δηλαδή, που αρχίζουν με το «να», με το «ότι», το «πώς», με το «μήπως», το «μη» που σημαίνει «μήπως». Παρουσιάζει μια επιστολή του Γρηγόριου Ξενόπουλου για τη στίξη, που δημοσίευσε στο περιοδικό «Διάπλασις των παίδων», […]

Read more

(Εκπομπή 5η) Ο γλωσσολόγος Χρίστος Τσολάκης (1935-2012) μιλά για το κόμμα μέσα στην περίοδο του λόγου, το κόμμα ανάμεσα στις προτάσεις. Ποιες είναι κύριες και ποιες δευτερεύουσες προτάσεις. Για τις δευτερεύουσες προτάσεις και τις κύριες προτάσεις, τις «δευτερεύουσες προτάσεις που μπαίνουν στο χορό» με συνδέσμους, αναφορικές αντωνυμίες και επιρρήματα, καθώς και για τις εξαιρέσεις στον […]

Read more

(Εκπομπή 4η) Ο γλωσσολόγος Χρίστος Τσολάκης (1935-2012) μιλά για το κόμμα και για το τι συμβαίνει: στους όμοιους όρους, στην κλητική προσφώνηση, στα βεβαιωτικά μόρια και στα επιρρήματα που αναφέρονται στα προηγούμενα (της πρότασης). Τον ρόλο του κόμματος σε κείμενα του Ανδρέα Καρκαβίτσα και Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Παρουσιάζει τις απόψεις του Μανόλη Τριανταφυλλίδη και του Φώτη […]

Read more

(Εκπομπή 3η) Ο γλωσσολόγος Χρίστος Τσολάκης (1935-2012) μιλά για τα σημεία στίξης. Παρουσιάζει τα βασικά σημεία για την τελεία, που μίλησε γι’ αυτήν στην προηγούμενη εκπομπή. Στη συνέχεια, με παραδείγματα, μιλά για το πότε χρησιμοποιούμε το κόμμα στους όμοιους όρους (υποκείμενα, κατηγορούμενα, επιρρήματα, ασύνδετες προτάσεις). Διαβάζει αποσπάσματα από έργα των: Κωστή Παλαμά, Διονυσίου Σολωμού, Ανδρέα […]

Read more

(Εκπομπή 2η) Ο γλωσσολόγος Χρίστος Τσολάκης (1935-2012) μιλά για τα σημεία στίξης. Παρουσιάζει τα σημεία στίξης που χρησιμοποιούμε περισσότερο και μιλά για τη χρήση της τελείας, με παραδείγματα, γιατί «με τη χρήση της τελείας ο λόγος αποκτά καθαρότητα και ζωντάνια, γοργότητα και χάρη» και γιατί «η συχνή χρήση της τελείας μάς προστατεύει/προφυλάγει από τις ασυνταξίες». […]

Read more

(Εκπομπή 1η) Ο γλωσσολόγος Χρίστος Τσολάκης (1935-2012) μιλά για τα σημεία στίξης, για τα «νεύρα» του γραπτού λόγου. Για τη σημασία, την αξία και τη λειτουργικότητά τους. Αναφέρεται στην εξέλιξη της γραφής, από μεγαλογράμματη και συνεχόμενη, στα κενά μεταξύ των λέξεων, που γενικεύτηκαν μετά τον 13ο μ.Χ. αιώνα. Στην εξέλιξη των σημείων στίξης, που είναι […]

Read more