Ένας κύκλος πέντε ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ με τίτλο «Γράμμα από την Οδησσό», αφιερωμένων στην ελληνική κοινότητα της Οδησσού, από τις πιο ακμάζουσες παροικίες κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και αργότερα, μεταδόθηκε από Φωνή της Ελλάδας, από την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, στο πλαίσιο της εκπομπής «Των Ελλήνων οι κοινότητες». Σ’ αυτά τα εξαιρετικά ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται ο τόπος και οι άνθρωποι, τα εκπαιδευτήρια, οι ναοί, ο Τύπος, […]

Read more

Ένας κύκλος πέντε ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ με τίτλο «Γράμμα από την Οδησσό», αφιερωμένων στην ελληνική κοινότητα της Οδησσού, από τις πιο ακμάζουσες παροικίες κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και αργότερα, μεταδόθηκε από Φωνή της Ελλάδας, από την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, στο πλαίσιο της εκπομπής «Των Ελλήνων οι κοινότητες». Σ’ αυτά τα εξαιρετικά ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται ο τόπος και οι άνθρωποι, τα εκπαιδευτήρια, οι ναοί, ο Τύπος, […]

Read more

Ένας κύκλος πέντε ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ με τίτλο «Γράμμα από την Οδησσό», αφιερωμένων στην ελληνική κοινότητα της Οδησσού, από τις πιο ακμάζουσες παροικίες κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και αργότερα, μεταδόθηκε από Φωνή της Ελλάδας, από την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, στο πλαίσιο της εκπομπής «Των Ελλήνων οι κοινότητες». Σ’ αυτά τα εξαιρετικά ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται ο τόπος και οι άνθρωποι, τα εκπαιδευτήρια, οι ναοί, ο Τύπος, […]

Read more

Ένας κύκλος πέντε ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ με τίτλο «Γράμμα από την Οδησσό», αφιερωμένων στην ελληνική κοινότητα της Οδησσού, από τις πιο ακμάζουσες παροικίες κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και αργότερα, μεταδόθηκε από Φωνή της Ελλάδας, από την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, στο πλαίσιο της εκπομπής «Των Ελλήνων οι κοινότητες». Σ’ αυτά τα εξαιρετικά ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται ο τόπος και οι άνθρωποι, τα εκπαιδευτήρια, οι ναοί, ο Τύπος, […]

Read more

Ένας κύκλος πέντε ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ με τίτλο «Γράμμα από την Οδησσό», αφιερωμένων στην ελληνική κοινότητα της Οδησσού, από τις πιο ακμάζουσες παροικίες κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και αργότερα, μεταδόθηκε από Φωνή της Ελλάδας, από την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, στο πλαίσιο της εκπομπής «Των Ελλήνων οι κοινότητες». Σ’ αυτά τα εξαιρετικά ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται ο τόπος και οι άνθρωποι, τα εκπαιδευτήρια, οι ναοί, ο Τύπος, […]

Read more

Η ελληνική παρουσία στο Βέλγιο αποτυπώνεται κυρίως κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Έως τα μέσα της δεκαετίας του 1950 οι χίλιοι περίπου Έλληνες του Βελγίου ήταν στην πλειονότητά τους εγγράμματοι έμποροι ή γενικότερα ελεύθεροι επαγγελματίες.   Ωστόσο, την περίοδο 1953-1954 η εικόνα θα αλλάξει ποσοτικά και ποιοτικά. Οι Έλληνες μετανάστες του Βελγίου ανέρχονται πλέον σε 20.069 […]

Read more

Η ελληνική παρουσία στο Βέλγιο αποτυπώνεται κυρίως κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Έως τα μέσα της δεκαετίας του 1950 οι χίλιοι περίπου Έλληνες του Βελγίου ήταν στην πλειονότητά τους εγγράμματοι έμποροι ή γενικότερα ελεύθεροι επαγγελματίες.   Ωστόσο, την περίοδο 1953-1954 η εικόνα θα αλλάξει ποσοτικά και ποιοτικά. Οι Έλληνες μετανάστες του Βελγίου ανέρχονται πλέον σε 20.069 […]

Read more

Η ελληνική παρουσία στο Βέλγιο αποτυπώνεται κυρίως κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Έως τα μέσα της δεκαετίας του 1950 οι χίλιοι περίπου Έλληνες του Βελγίου ήταν στην πλειονότητά τους εγγράμματοι έμποροι ή γενικότερα ελεύθεροι επαγγελματίες.   Ωστόσο, την περίοδο 1953-1954 η εικόνα θα αλλάξει ποσοτικά και ποιοτικά. Οι Έλληνες μετανάστες του Βελγίου ανέρχονται πλέον σε 20.069 […]

Read more

Η ελληνική παρουσία στο Βέλγιο αποτυπώνεται κυρίως κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Έως τα μέσα της δεκαετίας του 1950 οι χίλιοι περίπου Έλληνες του Βελγίου ήταν στην πλειονότητά τους εγγράμματοι έμποροι ή γενικότερα ελεύθεροι επαγγελματίες.   Ωστόσο, την περίοδο 1953-1954 η εικόνα θα αλλάξει ποσοτικά και ποιοτικά. Οι Έλληνες μετανάστες του Βελγίου ανέρχονται πλέον σε 20.069 […]

Read more