«Ψηφιακές Κυριακές»: Κυριακή 13:00 – 14:00. Η Βάλια Καϊμάκη επιστρέφει στις συχνότητες του Α’ Προγράμματος με τις «Ψηφιακές Κυριακές». Από τους influencers των social media μέχρι τις τρύπες στην κυβερνοασφάλεια, από τα καινούργια παιχνίδια και gadgets μέχρι τα κρυπτονομίσματα, από τις νέες τάσεις μέχρι το ηλεκτρονικό εμπόριο, από την τέχνη μέχρι την προστασία των παιδιών, […]

Read more

«Ψηφιακές Κυριακές»: Κυριακή 13:00 – 14:00. Η Βάλια Καϊμάκη επιστρέφει στις συχνότητες του Α’ Προγράμματος με τις «Ψηφιακές Κυριακές». Από τους influencers των social media μέχρι τις τρύπες στην κυβερνοασφάλεια, από τα καινούργια παιχνίδια και gadgets μέχρι τα κρυπτονομίσματα, από τις νέες τάσεις μέχρι το ηλεκτρονικό εμπόριο, από την τέχνη μέχρι την προστασία των παιδιών, […]

Read more

«Ψηφιακές Κυριακές»: Κυριακή 13:00 – 14:00. Η Βάλια Καϊμάκη επιστρέφει στις συχνότητες του Α’ Προγράμματος με τις «Ψηφιακές Κυριακές». Από τους influencers των social media μέχρι τις τρύπες στην κυβερνοασφάλεια, από τα καινούργια παιχνίδια και gadgets μέχρι τα κρυπτονομίσματα, από τις νέες τάσεις μέχρι το ηλεκτρονικό εμπόριο, από την τέχνη μέχρι την προστασία των παιδιών, […]

Read more

«Ψηφιακές Κυριακές»: Κυριακή 13:00 – 14:00. Η Βάλια Καϊμάκη επιστρέφει στις συχνότητες του Α’ Προγράμματος με τις «Ψηφιακές Κυριακές». Από τους influencers των social media μέχρι τις τρύπες στην κυβερνοασφάλεια, από τα καινούργια παιχνίδια και gadgets μέχρι τα κρυπτονομίσματα, από τις νέες τάσεις μέχρι το ηλεκτρονικό εμπόριο, από την τέχνη μέχρι την προστασία των παιδιών, […]

Read more

«Ψηφιακές Κυριακές»: Κυριακή 13:00 – 14:00. Η Βάλια Καϊμάκη επιστρέφει στις συχνότητες του Α’ Προγράμματος με τις «Ψηφιακές Κυριακές». Από τους influencers των social media μέχρι τις τρύπες στην κυβερνοασφάλεια, από τα καινούργια παιχνίδια και gadgets μέχρι τα κρυπτονομίσματα, από τις νέες τάσεις μέχρι το ηλεκτρονικό εμπόριο, από την τέχνη μέχρι την προστασία των παιδιών, […]

Read more

«Ψηφιακές Κυριακές»: Κυριακή 13:00 – 14:00. Η Βάλια Καϊμάκη επιστρέφει στις συχνότητες του Α’ Προγράμματος με τις «Ψηφιακές Κυριακές». Από τους influencers των social media μέχρι τις τρύπες στην κυβερνοασφάλεια, από τα καινούργια παιχνίδια και gadgets μέχρι τα κρυπτονομίσματα, από τις νέες τάσεις μέχρι το ηλεκτρονικό εμπόριο, από την τέχνη μέχρι την προστασία των παιδιών, […]

Read more