Κάθε Πέμπτη στις 23.00, η Έφη Ζέρβα, στην εκπομπή «Στο ντιβάνι της κρίσης», στο Πρώτο Πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8 , για μία ώρα, εστιάζει στα προβλήματα της ψυχικής υγείας τα οποία έχουν σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις. Με ειδικούς επιστήμονες διαπραγματεύεται ζητήματα όπως η κατάθλιψη, η βία, η μοναξιά, η ψυχική υγεία στα παιδιά, στους […]

Read more

Κάθε Πέμπτη στις 23.00, η Έφη Ζέρβα, στην εκπομπή «Στο ντιβάνι της κρίσης», στο Πρώτο Πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8 , για μία ώρα, εστιάζει στα προβλήματα της ψυχικής υγείας τα οποία έχουν σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις. Με ειδικούς επιστήμονες διαπραγματεύεται ζητήματα όπως η κατάθλιψη, η βία, η μοναξιά, η ψυχική υγεία στα παιδιά, στους […]

Read more

Κάθε Πέμπτη στις 23.00, η Έφη Ζέρβα, στην εκπομπή «Στο ντιβάνι της κρίσης», στο Πρώτο Πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8 , για μία ώρα, εστιάζει στα προβλήματα της ψυχικής υγείας τα οποία έχουν σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις. Με ειδικούς επιστήμονες διαπραγματεύεται ζητήματα όπως η κατάθλιψη, η βία, η μοναξιά, η ψυχική υγεία στα παιδιά, στους […]

Read more

Κάθε Πέμπτη στις 23.00, η Έφη Ζέρβα, στην εκπομπή «Στο ντιβάνι της κρίσης», στο Πρώτο Πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8 , για μία ώρα, εστιάζει στα προβλήματα της ψυχικής υγείας τα οποία έχουν σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις. Με ειδικούς επιστήμονες διαπραγματεύεται ζητήματα όπως η κατάθλιψη, η βία, η μοναξιά, η ψυχική υγεία στα παιδιά, στους […]

Read more

Κάθε Πέμπτη στις 23.00, η Έφη Ζέρβα, στην εκπομπή «Στο ντιβάνι της κρίσης», στο Πρώτο Πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8 , για μία ώρα, εστιάζει στα προβλήματα της ψυχικής υγείας τα οποία έχουν σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις. Με ειδικούς επιστήμονες διαπραγματεύεται ζητήματα όπως η κατάθλιψη, η βία, η μοναξιά, η ψυχική υγεία στα παιδιά, στους […]

Read more

Κάθε Πέμπτη στις 23.00, η Έφη Ζέρβα, στην εκπομπή «Στο ντιβάνι της κρίσης», στο Πρώτο Πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8 , για μία ώρα, εστιάζει στα προβλήματα της ψυχικής υγείας τα οποία έχουν σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις. Με ειδικούς επιστήμονες διαπραγματεύεται ζητήματα όπως η κατάθλιψη, η βία, η μοναξιά, η ψυχική υγεία στα παιδιά, στους […]

Read more

Κάθε Πέμπτη στις 23.00, η Έφη Ζέρβα, στην εκπομπή «Στο ντιβάνι της κρίσης», στο Πρώτο Πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8 , για μία ώρα, εστιάζει στα προβλήματα της ψυχικής υγείας τα οποία έχουν σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις. Με ειδικούς επιστήμονες διαπραγματεύεται ζητήματα όπως η κατάθλιψη, η βία, η μοναξιά, η ψυχική υγεία στα παιδιά, στους […]

Read more

Κάθε Πέμπτη στις 23.00, η Έφη Ζέρβα, στην εκπομπή «Στο ντιβάνι της κρίσης», στο Πρώτο Πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8 , για μία ώρα, εστιάζει στα προβλήματα της ψυχικής υγείας τα οποία έχουν σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις. Με ειδικούς επιστήμονες διαπραγματεύεται ζητήματα όπως η κατάθλιψη, η βία, η μοναξιά, η ψυχική υγεία στα παιδιά, στους […]

Read more

Κάθε Πέμπτη στις 23.00, η Έφη Ζέρβα, στην εκπομπή «Στο ντιβάνι της κρίσης», στο Πρώτο Πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8 , για μία ώρα, εστιάζει στα προβλήματα της ψυχικής υγείας τα οποία έχουν σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις. Με ειδικούς επιστήμονες διαπραγματεύεται ζητήματα όπως η κατάθλιψη, η βία, η μοναξιά, η ψυχική υγεία στα παιδιά, στους […]

Read more