«Διακριτικές Σχέσεις Διεθνούς Ρεπερτορίου» – Μίκης Θεοδωράκης [Πέμπτη 09 Σεπτεμβρίου]

«Διακριτικές Σχέσεις Διεθνούς Ρεπερτορίου»
Δίπρακτο της Πέμπτης 09 Σεπτεμβρίου 202119:00-21:00 – Εικόνες Τέσσερεις