«Μεσημέρι στο Δεύτερο» Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019, το μουσικό σχήμα «Markos elektrik» στο Δεύτερο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας

.MARKOS ELEKTRIK: ΕΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΚΟ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ Τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη με rock and roll αποχρώσεις… στην εκπομπή Μεσημέρι στο Δεύτερο.

Επιμέλεια/Παρουσίαση: Δήμητρα Κόχιλα

Καλή σας ακρόαση!