«Πλανόδιες Μουσικές» – Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

«Ποίηση είναι η έκφραση του ωραίου, διαμέσου λέξεων περίτεχνα υφασμένων μεταξύ τους»
Jorge Luis Borges

Ταξιδεύοντας με μελοποιημένους ποιητές στις «Πλανόδιες Μουσικές» σήμερα.
Το μελοποιημένο ποίημα σαν αυτόνομο έργο, δεν ανήκει απόλυτα ούτε στην ποίηση ούτε στη μουσική, αλλά και στις δύο ταυτόχρονα και πρέπει να κρίνεται σαν τρίτο έργο, προϊόν μιας σύζευξης δυο μορφών έκφρασης.