ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


E-mail: ertflorinas@ert.gr
Συχνότητα: FM 96,6 και 99,1 MHz, και στα AM 1278 KHz
Τηλ. επικοινωνίας: 2385046330, 2385046333
Fax: 2385046332
Διεύθυνση: Μεγαρόβου 20, Φλώρινα TK: 53100
Live Streaming: http://webradio.ert.gr/florina