ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συχνότητα: 95,8FM
Τηλ. επικοινωνίας:
2313338456 (Studio),
2313338401,2313338448
(Γραμματεία – Κοινό)
Διεύθυνση: Αγγελάκη 14,
Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636