Αυστρία: Με μάσκα οι πιστοί στις λειτουργίες της Ιεράς Μητρόπολης

Με μάσκα και με περιορισμένη συμμετοχή ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες αποστάσεις των δύο μέτρων προς κάθε κατεύθυνση θα αρχίσουν από τις 15 Μαΐου τα πρώτα βήματα για τη συμμετοχή των πιστών στις λειτουργίες για τους ομογενείς της Αυστρίας.

Όπως διευκρινίζει η Μητρόπολη Αυστρίας, λόγω της υποχρέωσης για παρουσία ενός πιστού για κάθε 20 τετραγωνικά μέτρα, οι πιστοί θα πρέπει να επικοινωνούν προηγουμένως τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα με τα γραφεία της Μητρόπολης ή τον ιερέα της ενορίας για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη λειτουργία.

Παράλληλα, θα συνεχίζεται η ζωντανή μετάδοση κάθε Κυριακή και στις 5 εορτές του μηνός Μαΐου, ενώ ο καθεδρικός ναός Αγίας Τριάδας στη Βιέννη θα είναι ανοιχτός για προσευχή από Δευτέρα έως Σάββατο για 5 ώρες.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Αυστρίας

Πρῶτα βήματα στὴ χαλάρωση τῶν περιοριστικῶν μέτρων τελέσεως Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἀπὸ 15ης Μαΐου 2020
Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ἀπὸ 15ης Μαΐου 2020 καὶ κατόπιν συνεννοήσεως μὲ τὴν αὐστριακὴ ὁμοσπονδιακὴ Κυβέρνηση θὰ γίνουν τὰ πρῶτα βήματα ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ συμμετοχὴ πιστῶν στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες. Ἡ τέλεσή των θὰ γίνεται δημόσια, τηρουμένων τῶν κάτωθι περιορισμῶν:

-Κατὰ τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες, οἱ πιστοὶ θὰ φέρουν ὑποχρεωτικὰ στὸ πρόσωπο προστατευτικὸ διάφραγμα ( μάσκα), ποὺ θὰ καλύπτει στόμα καὶ μύτη.
-Ἡ ἀπόσταση ἀσφαλείας μεταξὺ τῶν πιστῶν θὰ εἶναι 2 μέτρα πρὸς κάθε κατεύθυνση.
– Ἡ χωρητικότητα τῶν Ναῶν σὲ πιστοὺς ὑπολογίζεται ὡς ἑξῆς: 1/20 m². Λόγῳ τοῦ τελευταίου αὐτοῦ περιορισμοῦ καὶ τῆς μικρῆς ἐκτάσεως τῶν Ναῶν μας, ἐπειδὴ θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ παρίσταται μόνον πολὺ μικρὴ ὁμάδα πιστῶν, ἡ Ἱ. Μητρόπολις Αὐστρίας εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ συνεχίσει τὴν τέλεση τῶν Ἱ. Ἀκολουθιῶν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν.
Οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ προσέλθουν σὲ Ἱ . Ἀκολουθία εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀπευθυνθοῦν ἐκ τῶν προτέρων τηλεφωνικὰ ἢ μὲ ἠλεκτρονικὸ μήνυμα στὰ Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως ἢ πρὸς ὑπεύθυνο Ἱερέα τῆς Ἐνορίας. Μὲ τὴν ἀπάντηση ποὺ θὰ λάβουν θὰ πληροφορηθοῦν τὴν ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία εἶναι δυνατὸν νὰ πάρουν μέρος στὴν Ἱ. Ἀκολουθία. Ὁ Σ. Μητροπολίτης κ. Ἀρσένιος καὶ οἱ Ἱερεῖς στὴ Βιέννη θὰ συνεχίσουν νὰ τελοῦν καθημερινὰ τὴ Θ. Λειτουργία. Ζωντανὴ μετάδοσή της θὰ γίνεται κάθε Κυριακὴ στὶς 8.00 καὶ στὶς ἀκόλουθες ἑορτές:

1η Μαΐου, 8.00, Μνήμη τοῦ Προφήτου Ἱερεμίου
8η Μαΐου, 8.00, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
13η Μαΐου, 8.00, Μεσοπεντηκοστή
21η Μαΐου, 8.00, Μνήμη τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
26η Μαΐου, 20.00,Ἀπόδοσις τῆς ἑορτὴς τοῦ Πάσχα, Ἀγρυπνία
28η Μαΐου, 8.00, Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴ Βιέννη κατὰ τὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς περιόδου θὰ εἶναι ἀνοικτὸς γιὰ προσκύνηση καὶ προσευχή, ἀπὸ Δευτέρα ἕως Σάββατο ἀπὸ 10.00 ἕως 13.00.

Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Αὐστρίας καλεῖ καὶ πάλι τοὺς πιστοὺς νὰ συνεχίσουν κάθε βράδυ στὶς 20.00, τὴν ἐξ ἀποστάσεως ἀπὸ κοινοῦ προσευχή τους ὑπὲρ τῆς θείας βοηθείας πρὸς ὅλους καὶ εἰδικὰ πρὸς τοὺς ἀσθενοῦντες καὶ τὸ νοσηλευτικὸ προσωπικό.

Παρακαλεῖ ἐπίσης ὅλους τοὺς πιστοὺς νὰ δείξουν κατανόηση γιὰ τὰ ἀνωτέρω μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι κατὰ τὸ ἀμέσως ἑπόμενο διάστημα θὰ σημειωθεῖ περαιτέρω χαλάρωση τῶν μέτρων καὶ θὰ ἔχουν ὅλοι τὴ δυνατότητα νὰ προσέρχονται στὴ θεία Λατρεία. Ἡ Ἐκκλησία ἐν τῷ μεταξὺ συνεχίζει νὰ προσεύχεται καθημερινὰ γιὰ ὅλους μας πρὸς τὸν Κύριο ὥστε νὰ βοηθήσει νὰ ξεπεράσωμε τὴν κρίση. Ἄς Τὸν παρακαλέσουμε κι ἐμεῖς νὰ δυναμώνει τὴν πίστη μας, νὰ αὐξάνει τὴν ὑπομονὴ καὶ νὰ θερμαίνει τὴν Ἀγάπη ποὺ χρειάζεται νὰ δείχνουμε φροντίζοντας ὁ ἕνας τὸν ἄλλο.

Αυστρία: Με μάσκα οι πιστοί στις λειτουργίες της Ιεράς Μητρόπολης