Έρευνα : Οι Έλληνες της Μασσαλίας γηράσκουν καλύτερα και ζουν περισσότερο

Πολλές  ομογενειακές οργανώσεις ζουν και δραστηριοποιούνται στην Μασσαλία τρέφοντας μια άδολη αγάπη για τη μητέρα Ελλάδα, την οποία θεωρούν κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού και πάντοτε ως την αγαπημένη μακρινή πατρίδα.
Ερευνητές από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο της Αθήνας με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Πρύτανη, Καθηγητή κ. Δημοσθένη Παναγιωτάκο, με τη βοήθεια και την αμέριστη συμπαράσταση της φιλολόγου και ιστορικού, κυρίας Ιωάννας Μουσικούδη πριν από μερικούς μήνες διεξήγαγαν έρευνα μεταξύ των ομογενών της Μασσαλίας και της γύρω περιοχής, στο πλαίσιο της διεθνούς έρευνας μελέτης MEDIS (Mediterranean Islands Study), με σκοπό να καταγράψουν το προφίλ της υγείας αλλά και των συνηθειών των Ελλήνων πρώτης, δεύτερης ακόμα και τρίτης γενιάς που ζουν μόνιμα στην περιοχή.
Στην έρευνα έλαβαν μέρος 142 άτομα, 62 άνδρες και 80 γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 67 χρόνια. Τα άτομα αυτά ρωτήθηκαν για τις διατροφικές τους συνήθειες και έδωσαν πληροφορίες για την υγεία και τον τρόπο ζωής τους. Έξι στους 10 ήταν συνταξιούχοι, 3 στους 10 εργάζονταν, ενώ η ανεργία ήταν σε ποσοστό <10%. Το 54% των συμμετεχόντων δήλωσε χαμηλό έως μέτριο εισόδημα, ενώ το 46% δήλωσε ότι ζει άνετα έως πολύ καλά. Επίσης, 9 στα 10 άτομα ασκούνταν καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά, ενώ μόλις το 10% των ερωτώμενων δήλωσε ότι καπνίζει. Αναφορικά με την κατάσταση υγείας τους, το 37% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είχε υπέρταση, το 15% σακχαρώδη διαβήτη, ενώ υψηλή χοληστερόλη είχε μόλις το 21%. Συγκρίνοντας τα ποσοστά αυτά με αντίστοιχα σε ηλικία άτομα που ζουν στην Ελλάδα διαπιστώθηκε πως οι Έλληνες της Μασσαλίας φαίνεται να έχουν πολύ καλύτερη υγεία!
Από την ίδια έρευνα βρέθηκε επίσης πως ο βαθμός υιοθέτησης της Μεσογειακής διατροφής είναι παρόμοιος με αυτόν των κατοίκων της πατρίδας Ελλάδας. Συγκεκριμένα οι Έλληνες της Μασσαλίας έχουν ακόμα υψηλό βαθμό προσκόλλησης στη παραδοσιακή διατροφή των προγόνων τους, ίσο με 57%. Φαίνεται ότι ο τρόπος ζωής στη νέα τους πατρίδα, δεν τους έχει επηρεάσει στο να ξεχάσουν τις παραδοσιακές αρχές της ελληνικής Μεσογειακής διατροφής.
Ενδιαφέρον εύρημα είναι και το ότι ο δείκτης υγιούς γήρανσης των Ελλήνων της Μασσαλίας, είναι πιο υψηλός από αυτόν των κατοίκων της Ελλάδας. Η υγιής γήρανση είναι ένας σύγχρονος όρος που εκφράζει την «καλή» ζωή μέχρι το βαθύ γήρας, και χρησιμοποιείται εναλλακτικά ως «ενεργός γήρανση» ή «επιτυχημένη» ή «θετική» ή «παραγωγική». Δεν είναι ένα ενιαίο φαινόμενο, αλλά πρέπει να αναλύεται στις συνιστώσες της που είναι από τα πεδία της βιοϊατρικής, της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας και άλλα που ακόμα ερευνώνται. Με λίγα λόγια, η υγιής γήρανση είναι αποτέλεσμα συνδυασμού αυξημένου προσδόκιμου επιβίωσης και μειωμένης πιθανότητας εμφάνισης ασθενειών και αναπηριών, καθώς και υψηλών επιπέδων σωματικής και πνευματικής λειτουργίας και ενεργού συμμετοχής στη ζωή.

Με άλλα λόγια οι Έλληνες της Μασσαλίας γηράσκουν καλύτερα και ζουν περισσότερα χρόνια από τους συμπατριώτες τους στην Ελλάδα! μια και το σκορ τους στον δείκτη υγιούς γήρανσης ήταν 46/100 έναντι των ομολόγων τους από την Ελλάδα που ήταν κοντά στο 30/100. Σε αυτό το γεγονός πρέπει να προστεθεί και η μειωμένη κατάθλιψη που φαίνεται να έχουν οι Έλληνες της Μασσαλίας σε σχέση με τους συμπατριώτες τους στην Ελλάδα.
Πηγή: diaspora-grecque

Έρευνα : Οι Έλληνες της Μασσαλίας γηράσκουν καλύτερα και ζουν περισσότερο