Γενικό Προξενείο Μελβούρνης: Περιστολή εργασιών για 6 εβδομάδες λόγω COVID-19

Μόνον επείγουσες και έκτακτες περιπτώσεις θα διεκπεραιώνει το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μελβούρνη, από την Πέμπτη 9 Ιουλίου και για διάστημα έξι εβδομάδων, λόγω των συνθηκών στην πολιτεία της Βικτώρια. Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, για το συγκεκριμένο διάστημα δεν υπάρχει δυνατότητα για προγραμματισμό νέων συναντήσεων στην προξενική Αρχή.

Πιο συγκεκριμένα:

– Πιστοποιητικά πάσης φύσεως (λ.χ. πιστοποιητικά εν ζωή, επικυρώσεις υπογραφών) δεν θα εκδίδονται.

– Αιτήσεις για έκδοση ελληνικών διαβατηρίων θα παραλαμβάνονται μόνο σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, όπως λ.χ. για άμεση μετάβαση στην Ελλάδα ή για διεκπεραίωση υπόθεσης με τις εδώ υπηρεσίες μετανάστευσης. Όσα διαβατήρια παραληφθούν από την προξενική Αρχή, μετά την ως άνω ημερομηνία, μέσω διπλωματικού ταχυδρομείου, θα παραδοθούν κανονικά στους κατόχους τους.

– Αιτήσεις για συμβολαιογραφικές πράξεις (πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κτλ) που έχουν ήδη παραληφθεί, θα καταβληθεί προσπάθεια να διεκπεραιωθούν σύντομα. Νέες αιτήσεις θα παραλαμβάνονται, κατόπιν συνεννόησης, μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις.

– Ληξιαρχικές υποθέσεις (δηλώσεις γεννήσεων, γάμων, θανάτων) και πολιτογραφήσεις δεν θεωρούνται επείγουσες.

– Στρατολογικές υποθέσεις δεν θα εξετάζονται.

Γενικά, συστήνεται σε όσους ομογενείς πρέπει να προσέλθουν στην προξενική Αρχή, να έχουν προηγουμένως λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις, όπως έχουν ορίσει οι επιτόπιες υγειονομικές Αρχές.

Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών

Γενικό Προξενείο Μελβούρνης: Περιστολή εργασιών για 6 εβδομάδες λόγω COVID-19