Η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία: παρελθόν, παρόν και μέλλον. Προκλήσεις και προοπτικές

Την Κυριακή 26 Μαίου από την εκστρατεία “Μιλάμε Ελληνικά το Μάρτιο… και όχι μόνο”) θα γίνει ένα ενδιαφέρον σεμινάριο στο Ελληνικό Κέντρο (168 Lonsdale St, Melbourne) με θέμα την ελληνική γλώσσα.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι, αφενός μεν να εξετάσει τα προβλήματα, τις προκλήσεις και τη σημερινή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η ελληνική γλώσσα στη Διασπορά, αφετέρου δε να εξερευνήσει μελλοντικές δραστηριότητες, καινοτομίες και ιδέες τόσο εκπαιδευτικών, όσο και οργανισμών και ατόμων που ενδιαφέρονται για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας.
Κατά συνέπεια, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε προτάσεις για εξεύρεση λύσεων, σε έκφραση ιδεών για βελτίωση και γενικά ανεύρεση τρόπων να διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα ζωντανή στην Αυστραλία.

Συγκεκριμένα το Σεμινάριο έχει ως στόχο να εξετάσει τη σημερινή κατάσταση της Ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία, καθώς επίσης και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, να διερευνήσει τρόπους αντιμετώπισης των διαφόρων προκλήσεων και να προτείνει ιδέες για ενίσχυση και προώθηση της Ελληνικής γλώσσας.

 

Συντάκτρια: Φούλη Ζαβιτσάνου με πληροφορίες από Νέος Κόσμος

 

Η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία: παρελθόν, παρόν και μέλλον. Προκλήσεις και προοπτικές