Σημαντική διάκριση για τον Έλληνα επιστήμονα της διασποράς Κ. Νικολόπουλο