Τι είναι ο αριθμός φορολογικής ταυτοποίησης που πρέπει να δηλώνουν από φέτος οι Έλληνες του εξωτερικού

Μία σημαντική αλλαγή στη φορολογική δήλωση Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού αφορά την επιβεβαίωση των στοιχείων τους.

Από φέτος, προϋπόθεση για να μπορέσουν οι κάτοικοι εξωτερικού να προχωρήσουν στη συμπλήρωση του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης είναι να συμπληρώσουν τη χώρα και την πλήρη διεύθυνση κατοικίας τους καθώς και το ΑΦΜ τους (αριθμός φορολογικής ταυτοποίησης) στην αλλοδαπή. Σύμφωνα με το υπουργείο ο λόγος που ζητούνται είναι για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών, στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί, με βάση το μοντέλο του Ο.Ο.Σ.Α και εφαρμόζονται ήδη από το 2016. Μέχρι και την περυσινή χρονιά το μόνο στοιχείο που έπρεπε κάποιος κάτοικος εξωτερικού να επιβεβαιώσει ήταν η χώρα κατοικίας.

Αριθμός φορολογικής ταυτοποίησης μπορεί να είναι ο αντίστοιχος ΑΦΜ στην αλλοδαπή χώρα. Πολλές χώρες όμως δεν δίνουν υποχρεωτικά ΑΦΜ στους φορολογούμενους, όπως κάνει π.χ. η Ελλάδα ή δεν έχουν ΑΦΜ. Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί κάτοικοι εξωτερικού μπορεί όντως στη χώρα κατοικίας τους να μην διαθέτουν αριθμό φορολογικής ταυτοποίησης όπως τον ορίζει το υπουργείο. Οι παραπάνω φορολογούμενοι σύμφωνα με τις οδηγίες θα πρέπει να βάλουν τον αριθμό ταυτότητας ή τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ή όποιον άλλον αριθμό ανάλογα χρησιμοποιούν οι φορολογικές αρχές αναλόγως με τα ισχύοντα σε κάθε χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι η φορολογική δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί έως τις 29 Ιουλίου 2020.

Επιμέλεια: Νατάσα Βησσαρίωνος

Τι είναι ο αριθμός φορολογικής ταυτοποίησης που πρέπει να δηλώνουν από φέτος οι Έλληνες του εξωτερικού