Τον Αύγουστο στην Αθήνα η Πανομογενειακή «Ημερίδα Εργασίας» των Εθνικοτοπικών Οργανώσεων

Στις 5 Αυγούστου 2020, στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα Εργασίας των τριτοβάθμιων εθνικοτοπικών παγκοσμίων οργανώσεων, με αντικείμενο τη συζήτηση για τις οργανωτικές δομές του Απόδημου Ελληνισμού. Προσκεκλημένα είναι τριτοβάθμια εθνικοτοπικά παγκόσμια όργανα, τα οποία εκπροσωπούν ένα σημαντικό μέρος της οργανωμένης Ομογένειας. Στόχος της Ημερίδας Εργασίας είναι να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στη συνεργασία και σύσφιξη των σχέσεων των εκπροσώπων της ημερίδας, στον προγραμματισμό ενός συνεδρίου και στην προώθηση των κοινών αιτημάτων.

Οι τριτοβάθμιες Εθνικοτοπικές Οργανώσεις που έχουν προσκληθεί στην Ημερίδα είναι: το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών, η Παγκόσμια Παναρκαδική Συνομοσπονδία, η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Μακεδονικών Οργανώσεων, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ποντίων και οι Ομοσπονδίες Θρακικών Συλλόγων των Ηπείρων.

Τονίζεται ότι η προθεσμία για τις απαντήσεις εκ μέρους των οργανώσεων εκπνέει την 28η Φεβρουαρίου 2020.

Η Οργανωτική επιτροπή της ημερίδας εργασίας, αποτελείται από τους: Χρυσόστομο Δήμου, Πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών, Διαμαντή Γκίκα, Πρόεδρο της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών και Μανώλη Κουγιουμουτζή, Πρόεδρο της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Κρητών. Σημειώνεται, ότι η Οργανωτική Επιτροπή έχει ήδη πραγματοποιήσει δυο συναντήσεις (στη φωτογραφία ο Χρυσόστομος Δήμου και ο Διαμαντής Γκίκας σε συνάντησή τους) και η τρίτη συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 21 Μαρτίου 2020 στην Νυρεμβέργη με προεδρεύοντα τον Διαμαντή Γκίκα, των Θεσσαλών.

Τον Αύγουστο στην Αθήνα η Πανομογενειακή «Ημερίδα Εργασίας» των Εθνικοτοπικών Οργανώσεων