ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
E-mail: [email protected]
Συχνότητα: 95,8
Τηλ. επικοινωνίας: 2310299456 (Studio),
2310299441-42 (Γραμματεία – Κοινό)

Διεύθυνση: Αγγελάκη 14,
Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636
Live Streaming: webradio.ert.gr/958fm