ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
E-mail: ertchanion@ert.gr
Συχνότητα: FM 100,6 -104 MHz και στα ΑΜ 1512 KHz
Τηλ. επικοινωνίας: 28210 80190, 28210 80140
Fax: 28210 80198
Διεύθυνση: Έλλης 40, Σούδα, Χανιά, ΤΚ: 73200