ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
E-mail: ertflorinas@ert.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2385046330, 2385046333
Διεύθυνση: Μεγαρόβου 20, Φλώρινα TK: 53100