ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
E-mail: ertioanninon@ert.gr
Συχνότητα: FM 88,2 και 100,3 ΜΗz
Τηλ. επικοινωνίας: 26510 27230, 26510 74371
Διεύθυνση: Ν. Παπαδοπούλου 2, Ιωάννινα, ΤΚ: 45444