ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
E-mail: erthrakliou@ert.gr
Συχνότητα: FM 97,5 και στα 105,6 MHz
Τηλ. επικοινωνίας: 2810 373400, 2810 319029
Διεύθυνση: Μάχης Κρήτης 161, Ηράκλειο TK: 71303