ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
E-mail: ertkalamatas@ert.gr
Συχνότητα: FM 107,2 MHz & 104,4 MHz
Τηλ. επικοινωνίας: 27210 95300, 27210 95301
Fax: 27210 95300
Διεύθυνση: Ανατολικό Κέντρο (συγκρότημα 10-11, δίπλα στο Πανεπιστήμιο), Καλαμάτα, ΤΚ: 24100