ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
E-mail: [email protected]
Συχνότητα: FM 98,1 MHz και στα ΑΜ 1404 KHz
Τηλ. επικοινωνίας: 25310 22970
Fax: 25310 22974
Διεύθυνση: Κοσμίου, Κομοτηνή, TK: 69100