ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
E-mail: ertlarisas@ert.gr
Συχνότητα: FM 98,3 MHz
Τηλ. επικοινωνίας: 2410 627020
Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου, 1η Στρατιά, Λάρισα, ΤΚ:41222