ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
E-mail: ertpatras@ert.gr
Συχνότητα: FM 92,5 – 93,9 MHz – 89,9 MHz
Τηλ. επικοινωνίας: 2610 991234
Διεύθυνση: Πάροδος Αθηνών 1, Άγ. Γεώργιος Ρίου,
Πάτρα Τ.Κ.: 26504