ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
E-mail: ertpyrgou@ert.gr
Συχνότητα: FM 102,4 MHz
Τηλ. επικοινωνίας: 26210 33793, 26210 33103
Fax: 26210 33103
Διεύθυνση: Ολυμπίων 70, Αγ. Παρασκευή, Πύργος TK: 27100