ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
E-mail: ertserron@ert.gr
Συχνότητα: FM 89,6 και 101,5 MHz
Τηλ. επικοινωνίας: 23210 55900, 23210 55638
Διεύθυνση: Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, Σέρρες, TK: 62110