ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
E-mail: ertvolou@ert.gr
Συχνότητα: FM 100.7 και 101.2 MHz και στα AM 1485 KHz
Τηλ. επικοινωνίας: 24210 23275, 24210 26201
Fax: 24210 23275
Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου, Βόλος, TK: 32222