ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
E-mail: ertzakinthou@ert.gr
Συχνότητα: FM 95,2 και 93,2 MHz και στα AM 927 KHz
Τηλ. επικοινωνίας: 2695033022, 2695037110
Fax: 2695037110
Διεύθυνση: Αμπελόκηποι, Ζάκυνθος, ΤΚ: 29100