01Μαϊ2022 – Με το Πρώτο στην Ευρώπη και τον Κόσμο

To πόσο υπαρκτός είναι ο κίνδυνος για την διεθνή οικονομία και την ευρωζώνη να δημιουργηθεί το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού, το ποια είναι τα όρια αντιμετώπισης μιας τέτοιας κατάστασης μέσω νομισματική πολιτικής, αλλά και τι σημαίνει ειδικά για την Ελλάδα η εκτίναξη του πληθωρισμού, η επιβράδυνση της ανάπτυξης και η αύξηση του κόστους του δανεισμού ήταν τα θέματα που εξετάστηκαν στο α’ μέρος της εκπομπής. Καλεσμένος για την εξέτασή τους ήταν ο Χρήστος Παπάζογλου, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών και οικονομικός εμπειρογνώμων στην Τράπεζα της Ελλάδος στη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών.

Το τι σημαίνει η στροφή της Γερμανίας κατά 180ο στην πολιτική της στην ενέργεια, στην άμυνα, στα εξωτερικά θέματα και ειδικά στις σχέσεις πολιτικές και εμπορικές σχέσεις της με τη Ρωσία ήταν το ζήτημα που αναλύθηκε στο β΄μέρος της εκπομπής. Αναφέρθηκαν, επίσης, οι επιπτώσεις που θα έχει για το μέλλον της ΕΕ η αλλαγή πλεύσης του Βερολίνου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Συμμετείχε ο Γιώργος Παππάς, ανταποκριτής της ΕΡΤ και πρόεδρος των ξένων δημοσιογράφων στη Γερμανία.

Σύνταξη – παρουσίαση: Πολυδεύκης Παπαδόπουλος