16Ιαν2022 – Με το Πρώτο στην Ευρώπη και τον Κόσμο

΄Eχει η επιστήμη κατανοήσει επαρκώς τους λόγους για την υπερμεταδοτικότητα της ΄Oμικρον; Τα συστήματα επίβλεψης που λειτουργούν παγκοσμίως καταγράφουν αυτή την εποχή άλλα στελέχη που θεωρούνται «ανησυχητικά» ή «ενδιαφέροντα»; Γιατί η μόλυνση από κάποιο στέλεχος του ιού δεν εγγυάται προστασία από επαναμόλυνση; Oι ιοί, αντί να εξασθενούν με το πέρασμα του χρόνου, μπορεί να γίνονται ακόμη πιο μολυσματικοί, όπως αναφέρουν νεότερες επιστημονικές τοποθετήσεις δείχνοντας πως η εξέλιξή τους είναι  περισσότερο χαοτική και τυχαία παρά προϊόν σχεδιασμού; Αυτό μπορεί να συμβεί και με τον SARS-COV-2 κι έτσι η Όμικρον τελικά να μην αποτελέσει τον επιθανάτιο ρόγχο της πανδημίας;  Και τέλος, γιατί οι ιοί -γενικότερα και όχι μόνον ο SARSCOV-2- παρουσιάζουν ισχυρότερη αντοχή σε σχέση με τα μικρόβια και τα βακτήρια, ώστε  η επιστήμη έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες να τους αντιμετωπίσει; Η εκπομπή, στο α’  μέρος της και σε μια κρίσιμη φάση της πανδημίας, ασχολήθηκε με τα ερωτήματα αυτά, θέτοντάς τα προς απάντηση στον Δημήτρη Θάνο, Διευθυντή του Κέντρου Βασικής Έρευνας του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του εν λόγω  Ιδρύματος και τακτικό μέλος της Ακαδημίας.

Πως αντιμετωπίστηκαν στη Ρωσία τα αποτελέσματα των πρώτων οργανωμένων συνομιλιών τις οποίες είχε -εδώ και χρόνια- με ΗΠ΄Eχει η επιστήμη κατανοήσει επαρκώς τους λόγους για την υπερμεταδοτικότητα της ΄Oμικρον; Τα συστήματα επίβλεψης που λειτουργούν παγκοσμίως καταγράφουν αυτή την εποχή άλλα στελέχη που θεωρούνται «ανησυχητικά» ή «ενδιαφέροντα»; Γιατί η μόλυνση από κάποιο στέλεχος του ιού δεν εγγυάται προστασία από επαναμόλυνση; Oι ιοί, αντί να εξασθενούν με το πέρασμα του χρόνου, μπορεί να γίνονται ακόμη πιο μολυσματικοί, όπως αναφέρουν νεότερες επιστημονικές τοποθετήσεις δείχνοντας πως η εξέλιξή τους είναι περισσότερο χαοτική και τυχαία παρά προϊόν σχεδιασμού; Αυτό μπορεί να συμβεί και με τον SARS-COV-2 κι έτσι η Όμικρον τελικά να μην αποτελέσει τον επιθανάτιο ρόγχο της πανδημίας; Και τέλος, γιατί οι ιοί -γενικότερα και όχι μόνον ο SARS-COV-2- παρουσιάζουν ισχυρότερη αντοχή σε σχέση με τα μικρόβια και τα βακτήρια, ώστε η επιστήμη έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες να τους αντιμετωπίσει; Η εκπομπή, στο α’ μέρος της και σε μια κρίσιμη φάση της πανδημίας, ασχολήθηκε με τα ερωτήματα αυτά, θέτοντάς τα προς απάντηση στον Δημήτρη Θάνο, Διευθυντή του Κέντρου Βασικής Έρευνας του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του εν λόγω Ιδρύματος και τακτικό μέλος της Ακαδημίας.

Σύνταξη – παρουσίαση : Πολυδεύκης Παπαδόπουλος