16Ιον2019 – Με το Πρώτο στην Ευρώπη και τον Κόσμο

Την Κυριακή 16.6.2019 η εκπομπή με το «Πρώτο στην Ευρώπη και τον Κόσμο» είχε το μισό χρόνο, λόγω παρατεταμένης μετάδοσης της εκκλησιαστικής λειτουργίας.

Στο διάστημα αυτό, με τη συμμετοχή του ανταποκριτή της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες Γιώργου Συριόπουλου, αναλύθηκαν τα θέματα που θα περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 20-21 Ιουνίου. Η συζήτηση για το πρόσωπο που θα προταθεί για Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πρόγραμμα της ΕΕ για τη νέα 5ετία 2019-2024, η διεύρυνση στα Δ.Βαλκάνια, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), δηλαδή ο προϋπολογισμός της Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, καθώς και η εμβάθυνση της ευρωζώνης βρίσκονται στην Ατζέντα της Συνόδου, με μικρές όμως πιθανότητες να υπάρξει κατάληξη για τα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα.

Παρουσίαση-Οργάνωση: Πολυδεύκης Παπαδόπουλος