16Μαΐ2020 – Με το Πρώτο στην Ευρώπη και τον Κόσμο

Η εκπομπή στο α’ μέρος αναφέρθηκε στις κατευθυντήριες γραμμές που απηύθυνε ως συστάσεις προς τα κράτη μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επαναλειτουργία των ταξιδιών και του τουρισμού, καθώς και των μέτρων που εξακολουθούν να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων απέναντι στις συνέπειες της πανδημίας. Προσκεκλημένος ήταν ο διευθυντής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Γιώργος Μαρκοπουλιώτης.

Στο β΄μέρος η εκπομπή εξέτασε η επιδείνωση των διεθνοπολιτικών σχέσεων, και ιδιαίτερα αυτές μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, στην αναζήτηση ευθυνών για την μη έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της COVID 19. Αναλύθηκαν οι ρόλοι και οι αδυναμίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, καθώς και η κρίση που έχει αρχίσει να δημιουργείται στους κόλπους του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Για τα θέματα αυτά ο Π.Παπαδόπουλος συνομίλησε με τον Γιάννη Παπαδάτο, δημοσιογράφο του Ελεύθερου Τύπου, αναλυτή διεθνών θεμάτων.

Σύνταξη-Παρουσίαση: Πολυδεύκης Παπαδόπουλος