17Μαρ2019 – Με το Πρώτο στην Ευρώπη και τον Κόσμο

Tην Κυριακή 17.3.19, η εκπομπή με το «Πρώτο στην Ευρώπη και τον Κόσμο» είχε μισή διάρκεια (11.30-12.00) λόγω παράτασης της μετάδοσης της εκκλησιαστικής λειτουργίας.

Στο χρόνο αυτό παρουσιάστηκαν τα περιεχόμενα και τα συμπεράσματα διεθνούς συνεδρίου που έλαβε χώρα στην Αθήνα την προηγουμένη, με θέμα «Λιτότητα και Κοινωνικά Δικαιώματα. Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από την Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη δημοκρατία και τις ελευθερίες (ΕΕΔΛΔΕ) και την αντίστοιχη Ένωση Ευρωπαίων Δικαστών, με σκοπό να εξεταστεί το πώς συνδυάστηκαν, στις χώρες που επλήγησαν ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση των προηγουμένων ετών, οι πολιτικές προσαρμογής/μνημονίων με την εφαρμογή των κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως προβλέπονται στις εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Αναλύθηκε επίσης η στάση που τήρησαν τα ανώτατα δικαστήρια σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Κύπρος σε σχετικές προσφυγές που υποβλήθηκαν σ’αυτά.

Προσκεκλημένος για τη συζήτηση του θέματος ήταν ο Μιχάλης Πικραμένος, Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΔΛΔΕ, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και Επικ. Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ.

Παρουσίαση-Οργάνωση: Πολυδεύκης Παπαδόπουλος

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ : Η εκπομπή μεταδίδεται πλέον τα Σάββατα και τις Κυριακές 11.00-12.00