Οι νότες του πολέμου. Τα τραγούδια της Κατοχής, της Αντίστασης και της Απελευθέρωσης

Εκδηλώσεις  «12 Οκτωβρίου 1944.  Η ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ»

Οργάνωση:  Βουλή των Ελλήνων,  Γενικά Αρχεία Κράτους,  ΕΡΤ, Περιφέρεια Αττικής- Κεντρικός Τομέας, Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων

ΝΙΚΑΙΑ   Σάββατο 1 Οκτωβρίου, ώρα 20.00

Επιμέλεια:   Αλέξης Βάκης – Μάνια Παπαδημητρίου
Τραγουδούν: Βασίλης Κορακάκης, Σταυρούλα Μανωλοπούλου

Τόπος:  Μάντρα του Μπλόκου της Κoκκινιάς